Basketballvereniging

The Hurricanes

facebook
instagram

Spelregels

Wedstrijdzaken
Aanpassing miniregels U8-U10-U12 per 26-08-2014

Tijdens de NBB bestuursvergadering van 26 augustus 2014 zijn de aanpassingen van de Miniregels voor het seizoen 2014/2015 vastgesteld en aangenomen. De aanpassingen sluiten aan bij de Miniregels zoals deze op dit moment binnen de Nederlandse Basketball Bond worden gehanteerd, gebaseerd op de FIBA-uitgave Mini-basketball Rules 2005.

De toelichting op en de exacte inhoud van de aanpassingen vindt u in DEZE BIJLAGE.

Wijziging bankspelers regeling per 26-08-2014

Door de NBB zijn de regels voor wat betreft de bankspelers gewijzigd.

Met ingang van dit seizoen bestaat de bankspeler namelijk niet meer. Voortaan mag iedereen onbeperkt invallen bij teams hoger dan zijn eigen team. Als je echter in gaat vallen in een categorie van 2 leeftijdsklassen hoger mag dit alleen met een akkoord verklaring van je ouders. Voorbeeld, een speler uit het onder 18 team mag wel meespelen met bijvoorbeeld heren 2 als de ouders hiermee accoord zijn gegaan. Hiervoor moet een accoord verklaring getekend worden door de ouders. Andersom kan nog steeds niet. Dus als speler van U18-1 kan je niet invallen bij U18-2.

Uitleg 24-seconden operator

Handleiding 24-seconden operator (PDF)

Officiele spelregels

Veranderingen spelregels 2014 (PDF)

NBB Spelregels

Interpretatie spelregels FIBA 2014 (PDF) English - Valid as of 1st October 2014

Spelregels 2014 (PDF) English - Valid as of 1st October 2014

Officiele minispelregels

Officiele minispelregels

Inlogformulier